Условия за използване на RexCart.com и предлаганите на уеб сайта услуги.

Моля, прочетете внимателно условията за използване на услугите представени на RexCart.com

Когато разглеждате или използвате тази Интернет страница, вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с тези УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, както и че носите отговорност по действащото българско законодателство.

Настоящите правила и условия за ползване на Интернет услуги уреждат отношенията между RexCart.com и всяко лице, което разглежда или се регистрира на Интернет страницaта, за да ползва предоставените услуги. RexCart.com си запазва правото, съобразявайки се със съответните нормативни и законови изисквания, да променя Условията по всяко време, чрез обновяване на този текст. Ваше е задължението да преглеждате този текст за промени.

Въведение

RexCart.com е уеб сайт собственост на ПроУебс ЕООД, създаден с цен да предостави на българските търговци готово решение за онлайн търговия – безплатен софтуер за онлайн магазин.

Услугата се предлага „във вида, в който е“ и „ПроУебс“ ЕООД не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в Интернет или на телекомуникационните връзки в и/или извън страната, потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на уебсайта.

RexCart.com има право да събира и съхранява информация относно потребителите си, когато те използват услугите на уеб сайта. Информацията, чрез която потребителите могат да бъдат идентифицирани, може да включва име, пощенски адрес, електронна поща, телефонен номер, както и всяка друга информация, която потребителите предоставят доброволно при ползване на услугите и ресурсите на уеб сайта.

RexCart.com гарантира сигурността на личните данни на всеки потребител на уеб сайта и не ги предоставя нa трети страни, освен ако те не са изискани от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури във връзка с изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия. Вие като потребител на уеб сайта имате пълното и абсолютното право да редактирате личните си данни по всяко време.

RexCart.com използва електронна поща за връзка с потребителите си относно въпроси и новини свързани с предлаганите услуги. RexCart.com може да се свърже с Вас чрез електронна поща, за да Ви уведомява за специални оферти предлагани за потребители на уеб сайта. Ставайки потребител на уеб сайта, Вие се съгласявате с тези комуникационни практики.

Достъпът до уеб сайта и неща, които намерите на RexCart.com

Право на членство в RexCart.com има всяко лице над 12-годишна възраст, което достоверно и точно предостави цялата необходима информация в процеса на регистрация, в това число и реален адрес на електронна поща, и което получи индивидуално потребителско име и парола за достъп.

Някои от материалите могат да бъдат придружавани от техни собствени лицензи и условия за ползване. По отношение на Вашите права и задължения относно тези материали, и доколкото е налице конфликт, тези лицензии и условията за ползване са с предимство пред настоящите Общи условия, както и вие се съгласявате за това.

1. Софтуер за онлайн магазин – RexCart.com е разпространител на популярния софтуер с отворен код за електронни магазини OpenCart (http://www.opencart.com/). Софтуера се предлага за безплатно изтегляне от всеки, който се регистрира в уеб сайта, предоставяйки валид емейл адрес. Изискването за регистрация е въведено с цел осигуряване на сигурността на уеб сайта и предоставения за свободно теглене софтуер. Всички права за софтуера OpenCart принадлежат на неговите собственици. Софтуера се разпространява под GNU GPL лиценз. Преведено копие на лиценза мога да видите тук: http://www.rexcart.com/license.html

Дейността на RexCart.com в посредничеството при предлагане на софтуера е свързана с превода, локализацията и обогатяването на функциите на OpenCart, посредством включване на допълнителни модили към базовата инсталация. RexCart.com e официално регистриран и одобрен партньор на OpenCart за България (http://www.opencart.com/index.php?route=partner/partner#country33)

Използвайте на свой ​​собствен риск.
Сваляйки и използвайки Вие се съгласявате да поемете всички рискове при ползването му. Тези рискове включват, но не се ограничават само до грешки, вируси, червеи, както и възможността, че материалите нарушават или злоупотреби на правата върху интелектуалната собственост на други. Вие се съгласявате да поемете всички тези рискове.

Граници на отговорността

RexCart.com предлага основна поддръжка на софтуера и не носи отговорност за бъгове, грешки по кода, дупки в сигурността, липса на функционалност и други подобни. Отговорността е изцяло на собственика и създателя на софтуера OpenCart (http://www.opencart.com/).

При никакви обстоятелства RexCart.com не поема загуби, щети, грешки или пропуснати ползи, които биха могли да възникнат при ползването на услугите и ресурсите на уеб сайта, или за всякакъв вид неуспешно предоставени услуги или прекъсвания, независимо от причинителя им.

RexCart.com не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

2. Хостинг и домейн регистрация – с цел да предостави всичко необходимо за изграждането на онлайн магазин RexCart.com предлага услуги свързани с хостинг и регистрация на домейн за онлайн магазини. Услугата се характеризира с:
- предоставяне на дисково пространство необходимо за инсталация на онлайн магазина, както и всички материали свързани с работата на магазина, включително снимки, видеа, база данни. Хостинг пакета осигурява 500 MB дисково пространство, като при нужда то може да бъде увеличено до 2 GB, без допълнително заплащане от страна на клиента.
- предоставяне на необходимия месечен трафик за нормалното функциониране на онлайн магазина. Хостинг пакета осигурява 5 GB месечен трафик, като при нужда може да бъде увеличен до 20 GB, без допълнително заплащане от страна на клиента.
- предоставя възможност за добавяне на неограничен брой пощенски кутии
- MySQL база данни, в която се съхранява информацията на магазина
- Техническа поддръжка и професионална помощ при работа със софтуера
- регистрация на домейн от типа .COM, .NET, .ORG, .INFO и .BIZ за период от 1 година.

Забранено използване

Забранено е и използването на уеб сайта RexCart.com и предлаганите на него услуги, както лично, така и чрез автоматизирани средства, по начин, който би могъл:

* Да доведе до модифициране на която и да било част от Уеб сайта
* Да увреди неговата функционалност
* Да натовари неговата инфраструктура във вида й, определен от RexCart.com
* Да наруши или да направи опит да наруши нормалното функциониране на уеб сайта
* Да доведе до нарушаване или влошаване на качеството на достъпа на други потребители до уеб сайта

RexCart.com си запазва правото да извършва всяко едно от следните действия, по всяко време с или без предварително предупреждение:

* Да ограничава, прекратява или спира Вашия достъп до всички или част от услугите и ресурсите на уеб сайта.
* Да променя, прекратява или преустановява всички или част от предоставените услуги.
* Да отхвърля, премества или премахва всякакъв вид съдържание.
* Да отказваме регистрация на потребителско име, което може да се счита за обидно или системно.
* Да определя общи практики, такси и процедури свързани с използването на предлаганите услуги и ресурси.

RexCart.com е подчинен на законите на Република България. За всички неуредени в тези условия въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

За върпоси и контакти моля използвайте нашата контакт форма