Продукти в онлайн магазина

Продуктите и тяхното представяне са несъмнено най-важното нещо за един успешен онлайн магазин.
Те трябва да бъдат представени по възможно най-добрия начин, за да могат Вашите клиенти да направят правилния избор и разбира се да поръчат.

На първо място Вашите продукти трябва да са добре структурирани по категориите на Вашия онлайн магазин. Следваща стъпка е да им изберете подробни и описателни заглавия и детайлно описание. Имайте предвид, че въведената информация ще ви донесе и допълнителен тласък за по-предни позиции в търсачките.
Прочети

Ключови дума на статията , , , ,

Категории в онлайн магазина

Категориите служат за базово структуриране на Вашия онлайн каталог. Управлението им се извършва от админ панела на онлайн магазина -> Каталог -> Категории.

Създаване на категория
За да добавите нова категория във Вашия онлайн магазина натиснете бутона Въвеждане.
Първото и задължително поле е съответно “Име на категорията”.
Прочети

Ключови дума на статията , , ,