За да изтеглите безплатно готовия онлайн магазин RexCart
трябва първо да се регистрирате.

Софтуера се разпространява под GNU GPL лиценз.

Изисквания за RexCart:
– Уеб сървър (Apache)
– PHP 5 +
– MySQL 5+

Изтегли безплатно RexCart олайн магазин
RexCart v.3.0
(4.1 MB)

*За да използвате RexCart,
трябва да имате хостинг и домейн